Hundens högskoleprov

 

Ett mentaltest kan var på sin plats innan hunden skall börja dresseras, spårtränas eller injagas.Man får då veta hur hundens mentala status är och kan individanpassa dressyren och träningen.

Ett mentaltest är även lämpligt att göra om hunden visar avvikande beteende som tex att den visar aggressivitet, är allmänt stressad eller visar koncentrationssvårigheter.

Seriösa yrkesdressörer använder alltid mentaltest som ett hjälpmedel när de skall dressera hundar för att få en så individanpassad dressyrmetod som möjligt.

 

Testet består av 10 olika moment, där hunden utsätts för olika situationer som den aldrig förr varit med om. På det viset kan man locka fram de olika egenskaperna som alla hundar har oavsett ras.

 

De olika egenskaperna är som följer

 

Tillgänglighet Intresse av främmande människor

Jaktkamplust Lust att förfölja och intresse av byte

Social kamplustLust att kämpa med eller mot någon/något

TemperamentAnpassningförmåga, nyfikenhet

SkärpaFörmåga att bli arg

FörsvarslustFörmåga att besvara hotsignaler

NervkonstitutionGrundstressnivå, koncentrationsförmåga,avreaktion

Hårdhet Visad social status, förmåga att skapa minnesbilder

DådkraftFörmåga att ta sig fram till retningskällan och att övervinna rädsla

Skottfasthet Reaktion vid skottlossning