Video

Montering av DC50 och T5 halsbandet
Filmen ovan visar hur du monterar.

  1. Skjut upp gummihöljet mot gps antennen.
  2. dra ur antennen ur höljet.
  3. Vik ihop halsbandet
  4. Skjut in halsbandet i västen och säkra med kardborrebandet och antennen i hålet.